Woda zalega na powierzchni dróg, podjeździe lub alejce? A może chodnik szybko uległ zniekształceniu? To prawdopodobnie efekt nieodpowiedniego wyprofilowania warstwy podłoża, którego przygotowanie ma kluczowy wpływ na trwałość wielu nawierzchni. Jeżeli więc planujesz układanie kostki brukowej lub inne prace brukarskie, koniecznie dowiedz się, czym jest profilowanie podłoża i jak je wykonać, a unikniesz niechcianych kałuż i dołków oraz zadbasz o odpowiedni poziom trwałości i stabilizacji terenu.

Po co profilować podłoże?

Chociaż profilowanie podłoża może kojarzyć się głównie z większymi inwestycjami, takimi jak np. budowa dróg publicznych, to warto zadbać o ten proces również w przypadku prywatnych posesji. Profilowanie gruntu ma szczególne znaczenie przede wszystkim przed takimi pracami jak układanie kostki czy budowa podjazdu. Dlaczego?

Podobnie jak w przypadku zagęszczania gruntu, wyprofilowanie podłoża zwiększy trwałość nawierzchni. To jednak nie wszystko! Odpowiednio wykonane profilowanie gruntu pozwala uniknąć dołków, w których zbiera się woda, zwiększa poziom stabilizacji terenu, a także umożliwia zachowanie odpowiedniego poziomu, dzięki któremu na asfalcie i chodniku nie będą zalegać kałuże. Ponadto, dzięki profilowaniu, kostka nie osunie się, nie zniekształci i nie wykrzywi, a także zużyje się wolniej.

Jak wykonać profilowanie podłoża?

Jeszcze przed przystąpieniem do pracy, konieczne jest usunięcie z warstwy gruntu wszelkich gałązek, liści i większych kamieni, a następnie wykonanie odpowiednich pomiarów (np. pomiar spadku). Nie obejdziemy się również bez wytyczenia linii (zazwyczaj przy pomocy liniału), względem których wykonamy profilowanie. Ten krok ma kluczowy wpływ na możliwość samoistnego odwadniania się nawierzchni – odpowiednio wytyczone spadki pozwolą uniknąć zbierania się wody w niższych punktach dróg i chodników.

Następnym krokiem jest profilowanie i równanie danej warstwy gruntu. Proces ten zazwyczaj wykonuje się przy pomocy specjalnych listew i łat brukarskich, a w przypadku większej budowy – przy pomocy np. spychaczy.

Ostatnim krokiem jest zagęszczenie gruntu i położenie nawierzchni. Czy będzie to kostka, kamienie czy płyty chodnikowe, zazwyczaj na tym etapie stosuje się odpowiednie narzędzia brukarskie, takie jak chwytaki, młotki czy imaki. To, jak przebiegnie ten etap, zależy przede wszystkim od rodzaju materiałów stosowanych do budowy nawierzchni.

Warto pamiętać, że profilowanie podłoża i wszelkie prace z nim związane wykonujemy tuż przed zagęszczeniem gruntu. Jest to konieczne, ponieważ po wyprofilowanej części terenu nie może odbywać się żaden inny ruch, niezwiązany z jego wykonaniem. Co więc, jeśli zostaniemy zmuszeni przerwać pracę? Wówczas konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed zawilgoceniem, np przy użyciu plandeki

Narzędzia do profilowania podłoża i zagęszczania gruntu

Jeżeli chcesz, aby profilowanie podłoża przebiegło szybko i sprawnie, a praca była efektywna i przyniosła zamierzony rezultat, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich narzędzi. 

Ze względu na niski poziom podłużnego i poprzecznego przechylenia gruntu, który jest niewidoczny gołym okiem, (zaledwie ok. 3%), już na etapie pomiaru spadków, konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego niwelatora. Ten krok wymaga również zastosowania liniału budowlanego, który pozwoli wytyczyć linię pracy.

Oprócz tego, odpowiedniego narzędzia wymaga sam proces profilowania. W większości przypadków sprawdzą się listwy murarskie lub łaty brukarskie

Do zagęszczania terenu konieczne są oczywiście zagęszczarki – jednokierunkowe, rewersyjne lub stopowe, a jeśli układasz kostkę brukową lub płyty betonowe, warto dodatkowo posłużyć się takimi narzędziami jak chwytaki brukarskie, młotki brukarskie oraz imaki.

Przygotowanie podłoża pod kostkę krok po kroku

Planujesz profilowanie podłoża? Możesz wykonać je w zaledwie 6 krokach, stosując odpowiednie narzędzia i maszyny budowlane.

  1. Oczyszczenie terenu z gałązek, liści i kamieni.
  2. Pomiar spadków – stosując odpowiednie urządzenia pomiarowe (dalmierze laserowe, lasery krzyżowe lub niwelatory budowlane, takie jak niwelatory optyczne lub niwelatory laserowe).
  3. Wytyczenie linii pracy – korzystając z liniału budowlanego, takiego jak np. liniał budowlany Mimal LBM.
  4. Profilowanie podłoża i równanie terenu – za pomocą takich narzędzi jak łaty brukarskie lub w niektórych przypadkach – ręczne listwy do betonu.
  5. Zagęszczanie gruntu – przy użyciu zagęszczarki do gruntu (do wyboru: zagęszczarki z rewersem, zagęszczarki jednokierunkowe, zagęszczarki stopowe).
  6. Ułożenie nawierzchni – stosując chwytaki brukarskie, imaki brukarskie, młotki brukarskie i inne narzędzia brukarskie, takie jak gilotyny do kostki brukowej, wózki brukarskie do kostki brukowej czy układarki do kostki brukowej.